Společnost CEBU a.s. je mladá, rychle se rozvíjející společnost, na trhu působí od roku 2017.

Hlavní činnosti:
údržba zeleně,
úklid komerčních i soukromých prostor,
správa dětských hřišť,
– facility

Zajištění kvality:
velký důraz klade naše firma na kontrolu kvality práce, která je dvou i třístupňová. Na pracovišti je vždy přítomen vedoucí úklidové skupiny, který práci přebírá a případné nedostatky nechá na místě odstranit. Nezávisle na něm provádí kontrolu ještě odpovědný provozní manažer, který provádí plošnou kontrolu a ten je kontrolován průběžně vedoucím divize. Zaměstnanci jsou vybíráni dle přísných kritérií, které odpovídají požadavkům zákazníka. Cenové kalkulace zahrnují všechna kritéria, která jsou předpokladem pro služby na nejvyšší úrovni.

Pojištění:
– pojištění odpovědnosti s limitem – 100mil.

Ceritifikáty:
– QMS dle ČSN EN ISO 9001:2016
– EMS dle ČSN EN ISO 14001:2016

Osvědčení a kvalifikace:
– osvědčení o odborné způsobilosti KMB – 10
– elektrotechnická kvalifikace podle vyhlášky č. 50/1978 Sb.
– profesní kvalifikace Úklidový pracovník administrativních ploch (69-008-E)